Llar Residència Hebre
Servei d’acolliment residencial complementari al servei
d’atenció diürn (centre ocupacional, centre especial de treball, ...) per a persones amb retard mental lleu i necessitat de suport limitat.

Va iniciar la seva activitat el mes d’octubre de l’any 2001. Acull un total de 19 persones amb disminució psíquica límit, lleu o mitjana, que necessiten una llar perquè ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a casa seva. És un servei d’acolliment residencial de caràcter permanent o temporal substitutori de la llar, que dóna continuïtat al projecte de rehabilitació de la Residència Montigalà per a les persones que s’han incorporat al mercat laboral i porten una vida autònoma o semi-autònoma.

Nombre de places subvencionades: 19

Nombre de places privades: 0

Inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, a la Secció Serveis i establiments d’atenció a persones amb disminució, amb el número S04967, amb la classificació de Llar Residència.

Llar Residència Hebre

Adreça: c/ Riu Ebre, 17-19
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon 93 370 52 57
Fax 93 370 42 08

e-mail: hebre@acamcat.org

tornar