Residència Montigalà
Servei d’acolliment residencial amb suport extens i/o generalitzat, de caràcter experimental, per a persones amb retard mental lleu i/o sever i alt risc d’exclusió social.

Va iniciar la seva activitat el mes d’octubre de 1999. Acull a 30 persones amb disminució psíquica i problemes socioconductuals associats. És un centre experimental de caràcter terapèutic per a persones que es troben preferentment sota mecanismes de tutela o pretutela, amb un important grau de marginalitat, que provenen de situacions socials molt precàries i que necessiten adquirir hàbits socials i personals per a poder desenvolupar la seva vida. És, per tant, un projecte totalment innovador que es coordina amb les entitats tutelars, representants legals de les persones usuàries, així com amb la Federació APPS dins el marc del Programa ACCEPTA, que s’adreça a persones amb retard mental afectades pel règim penal.

Nombre de places subvencionades: 30

Nombre de places privades: 0

Inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, a la Secció Altres serveis i establiments, amb el número S04706, amb la classificació d’altres.

Residència Montigalà
Adreça: Camí Sant Jeroni de la Murtra, 40-42
08917
Badalona

Telèfon 93 395 67 05
Fax 93 395 67 05

e-mail: montigala@acamcat.org

tornar